Zlatan Filipović, Another Step


Njegova prva samostalna izložba u BiH. Pregled video radova nastalih u proteklih 10 godina.
Izložbu su podržali OPA (Office of Public Affairs) Ambasade SAD-a u BiH i SONY.