Lica promjene: Dokumentovanje rada SCP-a


Izložba je organizirana u okviru Kulturnih susreta- završnog događanja Švicarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu.