U saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu, na kojoj postoji fakultativna nastava iz konzervacije i restauracije, u našoj restauratorskoj radionici održava se praktična nastava, kao i specijalni programi (radionice) uz učešće studenata i predavača iz drugih zemalja (Slovenija, Francuska, Austrija i Japan)

2005
Prof. Franc Kokalj iz Ljubljane, Slovenija, maj
Restaurator Marc Herwe iz Avinjona (Avignon), Francuska, juni

2006
Prof. Marc Maire, Francuska
Prof: Hérve Giaconti, Francuska

2007
Prof. Thierry Martel, Francuska
Prof. dr. Catherine Vieillescazes, Francuska

2008
Prof. dr. Gabriela Krist, Austrija
Restauratorka Tomoko Kawamura, Japan

2009
Novembar, restauratori iz Austrije