“Vila naroda moga” (1911)

“Metaforičnost obilježena znakovljem što pobuđuje jake asocijacije, opravdava Jurkićevo povijesno mjesto u slikarstvu secesije na ovim prostorima. Ona je posve nova alternativa simbolizma. Osobito je smjela zamisao perspektivnog nizanja stećaka na padini bosanskih planina. Komponiranjem amblematskog znakovlja povijesti, s vilom naroda čudesne ljepote i botičelijevske invencije, izniklih iz zapretene prošlosti, iskoristio je baštinjena značenja i njihovu asocijativnost, što je urodilo nedvojbenim obilježjem simbolizma. Slika je pored toga i morfološki zanimljiva „zbog difuznog svjetla što ga je postigao rastavljanjem tonova“ odmaknuvši se u tom svojstvenom postupku korak dalje. Jamačno to nije niti impresionistička tehnika, niti pointilizam Bukovčeve provenijencije, već posve originalno Jurkićevo iznašašće, „dosljedan postupak, logično vezan s jasno određenim simbolizmom“. Tom tehnikom Jurkić je postigao dvostruki učinak: uvjerljivu iluziju stvarnog, privid rađanja novog dana s dugim sjenama i odbljescima rose u travi, i još nešto, fascinantno snažnu simboliku prostora i njegova protoka kroz vrijeme.“

Ivanka Reberski, Katalog izložbe G. Jurkića, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2005. Str. 28