Biblioteka
Specijalizovana biblioteka namijenjena stručnoj i široj javnosti raspolaže stručnom literaturom iz opšte istorije umjetnosti, moderne i savremene umjetnosti, teorije umjetnosti, sociologije umjetnosti, estetike, filozofije, fenomenologije i muzeologije te referentnom literaturom (enciklopedije, leksikoni, rječnici).

Pokriva sve oblasti likovnih umjetnosti: slikarstvo, skulptura, grafika, arhitektura, primijenjene umjetnosti, fotografija, dizajn, novi mediji. U biblioteci se nalaze svi primjerci časopisa “Nada” – časopis za pouku, zabavu i umjetnost (1894-1903). Godišnji priliv građe je oko 1000 naslova (međubibliotečka razmjena sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kupovina, pokloni).

Voditelj biblioteke: Leonardo Momčinović, dipl. komparativista i bibliotekar.

Odjeljenje dokumentacije
Nalazi se u sklopu biblioteke i referentno je mjesto za istraživanje likovne umjetnosti BiH.Odjeljenje dokumentacije raspolaže abecednim katalogom samostalnih i kolektivnih izložbi bosanskohercegovačkih umjetnika u zemlji i inostranstvu, autorskim omotima bosanskohercegovačkih umjetnika (domaći i strani novinski isječci- press clipping, pozivnice, plakati, AV građa, rukopisna građa i tekstovi vezani za život i rad umjetnika…) i hemerotekom za period od 1894 do danas, u kojoj se prate sva likovna dešavanja i kulturne manifestacije u BiH.Poseban segment Odjeljenja je građa podijeljena po bivšim jugoslovenskim republikama u kojoj se nalaze monografije, katalozi retrospektivnih i samostalnih izložbi umjetnika, kao i katalozi izložbi održavanih u tamošnjim muzejima i galerijama.

Kustos Odjeljenja dokumentacije: Dragana Brkić, dipl. istoričar umjetnosti
e-mail: dragana.brkic@ugbih.ba

 

 

Informacije za korisnike:Naši korisnici su: stručno osoblje, kolege iz srodnih institucija, studenti podstdiplomskih studija, studenti osnovnih studija, učenici, galeristi, novinari…
Radno vrijeme: svakim radnim danom 10-14h.

Godišnja članarina: 10,00 KM (usluge fotokopiranja, skenera, interneta se dodatno naplaćuju)

Za sva pitanja u vezi sa građom : 033/266-550 i 266-551

 

Kontakt osoba: Ivana Udovičić
e-mail:  ivana.udovicic@ugbih.ba

Kontakt osoba:  Maja Abdomerović
e-mail:  maja.abdomerovic@ugbih.ba

Restauratorska radionica jedan je od najstarijih odjela unutar Umjetničke galerije BiH. Nakon rata uspjeli smo ne samo revitalizovati ovu, u tom trenutku, prijeko potrebnu djelatnost, nego i nabaviti tada najsavremeniju opremu.

Zahvaljujući donaciji Vlade Japana i projektu „Evropski most“, današnji tretmani umjetničkih slika u restauratorskoj radionici Umjetničke galerije BiH zadovoljavaju savremene evropske i svjetske specifikacije i standarde, a njihova primjena je pod UNESCO-vom i ICCROM-ovom supervizijom posredstvom domaćeg kadra. Tokom proteklih nekoliko godina, intervencije na originalima osmišljavaju i nadziru istaknuti profesionalci iz renomiranih institucija Slovenije, Francuske, Japana i Austrije. Studenti Akademije likovnih umjetnosti, koji imaju izbornu nastavu iz restauracije i konzervacije, dokumentuju i analiziraju sve tretmane i tehnike educirajući sebe, ali i stvarajući pretpostavke za daljni rad na saniranju djela pokretne kulturne baštine u BiH, sa težištem na štefelajnom slikarstvu.

Kroz restauratorski atelje u proteklim godinama prošlo je skoro stotinu artefakata iz fundusa Umjetničke galerije BiH, ali i drugih kolekcija.