Umjetnička galerija BiH je najvažnija muzejska institucija ovog tipa u BiH. U našoj kolekciji nalaze se djela najznačajnijih likovnih umjetnika u BiH od kraja XIX vijeka pa do danas. Depo Umjetničke galerije BiH je riznica znanja i kao takav bi trebao biti u funkciji obrazovnog sistema.  Sa žaljenjem moramo konstatovati da Galerija nije uvezana u obrazovni sistem i da su posjete učenika i studenata našoj instituciji svedene na dobru volju pojedinih nastavnika.

U nemogućnosti da izlažemo djela iz našeg fundusa u mjeri u kojoj bi trebali i željeli, trudimo se pronaći rješenja i načine kako učiniti dostupnim bogati fundus kroz manje i nezahtjevne izložbene projekte.

Sa željom da Galeriju stavimo u funkciju obrazovnog programa, krenuli smo u realizaciju projekta “Školski program“ zamišljen kao serija izložbi bosanskohercegovačkih klasika iz naše kolekcije. Izložbe su manjeg formata, sa 20-30 najznačajnijih djela odabranih bosanskohercegovačkih umjetnika, uz prateći tekst o svakom umjetniku. Akcenat stavljamo na edukativnu komponentu, u nadi da ćemo privući veliki broj učenika i studenata. Ali i ostalih posjetilaca.

„Školski program“ započeo je 22. aprila 2015. izložbom djela Mice Todorović, a bit će nastavljen izložbama djela Behaudina Selmanovića i Đoke Mazalića (u ovoj godini obilježavamo obljetnice njihovih rođenja/smrti), a u zavisnosti od raspoloživosti prostora nastavit ćemo i sa ostalim autorima.

O izmjenama u programu blagovremeno ćemo Vas obavještavati.

Galerija je otvorena svaki dan, osim nedelje, od 10h do 20h.