Budite slobodni da nas kontaktirate

UMJETNIČKA GALERIJA BIH

Zelenih beretki 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 266 550
+ 387 33 266 551
Fax: + 387 33 226 609
Email: info@ugbih.ba

DIREKTOR

Strajo Krsmanović
krsmanovicstrajo@gmail.com

ZBIRKA

Ivana Udovičić – muzejski savjetnik
Mihret Alibašić – muzejski tehničar

BIBLIOTEKA/DOKUMENTACIJA

Dragana Brkić – kustos
Leonardo Momčinović – bibliotekar
Aida Šarac – bibliotekar

PROGRAMI/PR

Maja Abdomerović – kustos

OBEZBJEĐENJE

Muhamed Čakar