00_ugbih_plan.png

Ukupna dužina zidova: 37,45m
Visina zidova: 5,15m

01_ugbih_plan.png

Ukupna dužina zidova: 114,95m
Visina zidova: 4,42m
Podna površina: 267,02 m2

02_ugbih_plan.png

Ukupna dužina zidova: 157,30m
Visina zidova: 3,62m
Podna površina: 387,10 m2