Mustafa Skopljak, Svjetlom


U saradnji sa Međunarodnim teatarskim festivalom MESS