Sarajevo Self – portrait


Slike i riječi devet sarajevskih fotografa: Kemal Hadžić, Milomir Kovačević-Strašni, Danilo Krstanović, Nermin Muhić, Mladen Pikulić, Nihad Pušija, Damir Šagolj, Šahin Šišić, Dejan Vekić;
Autorica izložbe: Leslie Fratkin