Maja Bajević, Home Again


Retrospektivna izložba u organizaciji Ars Aevija i Umjetničke galerije BiH