Videonale


Savremena video umjetnost.
U saradnji sa Kunsthalle Bonn i Goethe- Institutom.