Dreamlike


Druga  samostalna izložba “ Dreamlike” sarajevskog umjetnika Borisa Hodaka je  svojevrsni retrospektivni pregled radova ovog autora nastalih u periodu 2000-2012.

Boris Hodak njeguje specifičan slikarski izraz u stilu pop-nadrealizma, koji prelazi jedan razvojni put od metafizičkog na početku, do već pomenutog dominantog pop nadrealizma, dotičući i lowbrow art koji nije toliko prisutan na našoj likovnoj sceni. Slikarski izraz se tokom ovog desetogodišnjeg perioda  razvija u osoben, vrlo prepoznatljiv, zreo, formiran stil koji svojom tematikom bolje korespondira sa svijetom, nego što je to slučaj sa sredinom u kojoj nastaje. Poznata je činjenica da su sljedbenici postnadrealizma na našoj likovnoj sceni vrlo rijetki, te je ova izložba jedinstvena prilika da domaća likovna  publika upravo ovakva djela vidi.