Undiplomatic Art – “Mogu biti gadno strpljiv(a)”


Organizator: Internacionalni teatarski i filmski festival MESS
Program Undiplomatic Art ima za cilj unaprjeđenje komunikacije i otvaranje dijaloga o svemu onome što nas kao pojedince i društvo razdvaja, ograničava i sputava.

http://www.slobodnaevropa.org/media/video/24936518.html