Sigmar Polke: Muzika nepoznatog porijekla


U organizaciji Instituta za odnose sa inostranstvom, Goethe Instituta Sarajevu i Umjetničke galerije BiH u četvrtak, 05. 03. 2015. godien u 19h otvara se izložba jednog od najvećih njemačkih poslijeratnih umjetnika Sigmar Polkea „Muzika nepoznatog porekla“.
Na izložbi će biti predstavljeno 40 gvaševa nastalih tokom 1996. godine kao rezultat direktne saradnje umjetnika i Instituta za veze sa inostranstvom. Oslanjanje na specifično shvaćenu dripping tehniku, kao i stripski formulisan crtež upotpunjen duhovitim nazivima, osnovna su karakteristika izloženog ciklusa djela, koji predstavlja neku vrstu rezimea dotadašnjeg slikarevog rada. Ovi reprezentativni radovi omogućavaju sagledavanje složenosti samog umjetnika, njegove višeslojnosti kao i želje za eksperimentisanjem i širinom varijacija. Radovi pružaju uvid u opus koji ima jedinstvenu poziciju na savremenoj umjetničkoj sceni, a sam Polke spada u najznačajnije njemačke umjetnike poslijeratnog perioda.

Sigmar Polke (1941-2010) je jedan od najznačajnijih njemačkih predstavnika evropskog pop arta i suosnivač pokreta Kapitalistički realizam. Bježeći sa porodicom pred Crvenom armijom iz Donje Šlezije stigao je 1945. u Istočnu Njemačku. Od 1953. Polke boravi u zapadnom Berlinu a potom u Düsseldorfu, gde počinje njegovo zanimanje za umjetnost. Upisuje se na državnu akademiju gde mu, između ostalih, predaje i slavni Joseph Beuys. Godine 1963. zajedno sa Gerhardom Richterom i Konradom Luegom osniva Kapitalistički realizam, stilski pravac formulisan kao suprotnost mnogo poznatijem socijalističkom realizmu. Prvu samostalnu izložbu imao je 1966. u Galeriji Rene Bloka u zapadnom Berlinu, posle čega počinje njegov prodor na evropsku umjetničku scenu.

Od ranih 60-tih godina kada počinje da se bavi umjetnošću, Polke istražuje složeni odnos između stvarnosti u slici i stvarnosti oko sebe, umjetnosti i svakodnevnog života. U tom smislu umjetnik gradi distanciranu poziciju, koja mu omogućava da razvije ironičan odnos prema neposrednom okruženju, a u likovnom smislu obrati pažnju na samo sredstvo izražavanja, odnosno plastički sloj djela. Stvaralaštvo Sigmar Polkea je direktan odgovor na američku estetsku dominaciju, kao i komentar na umjetničku doktrinu zapadne civilizacije vođene konzumerizmom. Tokom svog stvaralačkog vijeka, Polke je eksperimentisao sa velikim brojem stilova, tema i materijala, a poslednje dvije decenije života bio je fokusiran na istorijske događaje i njihove savremene percepcije.

Polkeova umjetnost, zajedno sa stvaralaštvom Gerhard Richtera, Anselm Kiefera i Georga Baselitza označila je osamdesetih godina 20. vijeka povratak njemačkog slikarstva na svjetsku umjetničku scenu.

Dobitnik je brojnih nagrada uključujući i Zlatnog lava za slikarstvo na Bijenalu u Veneciji 1986.

Autor koncepcije izložbe: istoričar umjetnosti Gec Adrijani i umjetnik Sigmar Polke.

Izložbu možete pogledati svakim danom, osim nedelje, od 10 do 20 časova.