Multimedijalna izložba: Sevdah, umjetnost slobode


Sevdah, umjetnost slobode, je multimedijalna izložba Damira Imamovića, koja će biti postavljena u Umjetničkoj galeriji BiH od 27. novembra do 31. decembra 2015.godine.

Multimedijalna postavka «Sevdah, umjetnost slobode» prva je izložba posvećena sevdahu kao žanru, te ga predstavlja u svim njegovim

segmentima: tekstovima, muzici, popularnom životu, fotografijama, razgovorima, činjenicama, ali i željama i nadanjima.

U pripremi izložbe učestvovali su: Imrana Kapetanović, Edita Gazibara, Amer Kapetanović, Sandin Međedović i Ahmed Burić.

Kroz više od 300 godina dokumentirane historije pjesama koje danas zovemo «sevdalinkama» izrastao je, na individualnom talentu generacija, cijeli jedan žanr umjetnosti. Tradicionalna umjetnost pjesme poistovjetila se u BiH gotovo u potpunosti sa osjećajem od kojeg je posudila ime – sevdahom (tur. «ljubav» i arap. «crna žuč» ili «melanholija»). Zbog toga danas govorimo o poetsko-muzičkom žanru sevdaha čiju historiju bilježimo barem od početka 18. vijeka.

Izložbu organizira Udruženje za unaprjeđenje audio-vizuelnih umjetnosti FOTON, a podržala ju je holandska fondacija Prince Claus.