Samostalna izložba Zlatana Filipovića: Prostori sjećanja


Umjetničko/istraživački projekat i izložba PR0570R1 5JEC4NJ4 | 7HE PL4CE5 0F MEM0RY (Prostori sjećanja | The Places of Memory) autora Zlatana Filipovića, umjetnika i pedagoga iz Sarajeva, propituje ulogu i uticaj digitalnih tehnologija na savremeni umjetnički izraz.

Polazne tačke gledišta u kreiranju digitalnih panoramskih zapisa u ovoj seriji nalaze se na lokaciji Sarajeva i Šarže (Sharjah) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iako na prvi pogled panorame izgledaju kao sasvim realistični prikazi pomenutih prostora, određena doza neobičnog i drugačijeg raslojava planove ovih prostora te posmatrač ubrzo počinje da uviđa jednu novu dimenziju transformacije i popunjavanja prostora elementima koji u izvornosti potiču sa samih tih lokacija.

Materijalnu i statičnu dimenziju digitalnih foto radova nadopunjuje digitalna dinamička augumentacija (AR augmented reality), komponenta rada kojoj će posjetioci moći pristupiti uz korištenje programa/aplikacije dostupne za iOS i android uređaje (Aurasma AR).