Austrija poslije 1945 – Umjetnost i život


25 djela savremene likovne umjetnosti iz Austrije

Erich Lessing – Fotografije – Austrija poslije 1945

Prvi put će u Bosni i Hercegovini biti prikazana originalna djela koja su nastala u vremenskom periodu od 1945. do 2015. godine, među ostalim, djela Maxa Weilera, Adolfa Frohnera, Oswalda Oberhubera, Josefa Mikla, Jürgena Messenseea i Friedensreicha Hundertwassera. Ona su dio zbirke Thomasa Eichlera, čiji je kustos prof. Woflgang Bandion. Izložba će se realizovati u saradnji sa najvažnijim muzejima likovne umjetnosti u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru.