Godišnja doba


12.1 – 25.1.2018.

Izložba tematski prati bosanskohercegovački pejzaž kroz različita godišnja doba. Riječ je o kapitalnim djelima bosanskohercegovačke moderne. Na izložbi su predstavljena djela Baltazara Baumgartla, Adele Ber Vukić, Lazara Drljače, Vojislava Hadžidamjanovića, Gabrijela Jurkića, Hakije Kulenovića, Vlade Marjanovića, Đoke Mazalića, Karla Mijića, Ismeta Mujezinovića, Daniela Ozme, Romana Petrovića, Behaudina Selmanovića, Petra Šaina, Vilka Šeferova, Rizaha Štetića, Todora Švrakića i Petra Tiješića iz kolekcije Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Kroz djela domaćih umjetnika mogu se pratiti utjecaji različitih evropskih akademija s početka dvadesetog stoljeća.