Umjetnička galerija BiH je mjesto na kojem se, pored izložbi, održavaju i drugi programi vezani za promociju naučno-istraživačkog rada iz oblasti likovne umjetnosti, kao i drugi edukativni sadržaji.