Šta znači donacija za firmu ili pojedinca koji uplati donacijska sredstva za Umjetničku galeriju BiH?

To je odličan alat za izgradnju ili poboljšanje reputacije firme ili pojedinca, svaka finansijska ili materijalna podrška naglašava ulogu firme ili pojedinca kao dobrog, savjesnog i društveno odgovornog građanina, daje posebnu ekskluzivnost, jer se ulaže u umjetnost i kulturu.

Nerješeni status UGBiH