Biblioteka

Specijalizovana biblioteka namijenjena stručnoj i široj javnosti raspolaže stručnom literaturom iz opšte istorije umjetnosti, moderne i savremene umjetnosti, teorije umjetnosti, sociologije umjetnosti, estetike, filozofije, fenomenologije i muzeologije te referentnom literaturom (enciklopedije, leksikoni, rječnici). Pokriva sve oblasti likovnih umjetnosti: slikarstvo, skulptura, grafika, arhitektura, primijenjene umjetnosti, fotografija, dizajn, novi mediji. U biblioteci se nalaze svi primjerci časopisa “Nada” – časopis za pouku, zabavu i umjetnost (1894-1903). Godišnji priliv građe je oko 1000 naslova (međubibliotečka razmjena sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kupovina, pokloni).

Voditelj biblioteke: Leonardo Momčinović, dipl. komparativista i bibliotekar.

Odjeljenje dokumentacije

Nalazi se u sklopu biblioteke i referentno je mjesto za istraživanje likovne umjetnosti BiH. Odjeljenje dokumentacije raspolaže abecednim katalogom samostalnih i kolektivnih izložbi bosanskohercegovačkih umjetnika u zemlji i inostranstvu, autorskim omotima bosanskohercegovačkih umjetnika (domaći i strani novinski isječci- press clipping, pozivnice, plakati, AV građa, rukopisna građa i tekstovi vezani za život i rad umjetnika…) i hemerotekom za period od 1894 do danas, u kojoj se prate sva likovna dešavanja i kulturne manifestacije u BiH. Poseban segment Odjeljenja je građa podijeljena po bivšim jugoslovenskim republikama u kojoj se nalaze monografije, katalozi retrospektivnih i samostalnih izložbi umjetnika, kao i katalozi izložbi održavanih u tamošnjim muzejima i galerijama.

Kustos Odjeljenja dokumentacije: Dragana Brkić, dipl. istoričar umjetnosti

Informacije za korisnike:

Naši korisnici su: stručno osoblje, kolege iz srodnih institucija, studenti podstdiplomskih studija, studenti osnovnih studija, učenici, galeristi, novinari…

Radno vrijeme: svakim radnim danom 10-14h.
Godišnja članarina: 10,00 KM (usluge fotokopiranja, skenera, interneta se dodatno naplaćuju)
Za sva pitanja u vezi sa građom : 033/266-550 i 266-551