Restauratorska radionica jedan je od najstarijih odjela unutar Umjetničke galerije BiH. Nakon rata uspjeli smo ne samo revitalizovati ovu, u tom trenutku, prijeko potrebnu djelatnost, nego i nabaviti tada najsavremeniju opremu. Zahvaljujući donaciji Vlade Japana i projektu „Evropski most“, današnji tretmani umjetničkih slika u restauratorskoj radionici Umjetničke galerije BiH zadovoljavaju savremene evropske i svjetske specifikacije i standarde, a njihova primjena je pod UNESCO-vom i ICCROM-ovom supervizijom posredstvom domaćeg kadra. Tokom proteklih nekoliko godina, intervencije na originalima osmišljavaju i nadziru istaknuti profesionalci iz renomiranih institucija Slovenije, Francuske, Japana i Austrije. Studenti Akademije likovnih umjetnosti, koji imaju izbornu nastavu iz restauracije i konzervacije, dokumentuju i analiziraju sve tretmane i tehnike educirajući sebe, ali i stvarajući pretpostavke za daljni rad na saniranju djela pokretne kulturne baštine u BiH, sa težištem na štefelajnom slikarstvu. Kroz restauratorski atelje u proteklim godinama prošlo je skoro stotinu artefakata iz fundusa Umjetničke galerije BiH, ali i drugih kolekcija.