U pripremi izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog pod nazivom “I oni su branili ovaj grad”


I ONI SU BRANILI OVAJ GRAD
06. 04. – 04. 05. 2013.
O najavljenoj izložbi Strašni piše:

“Poslije izložbi o prvim izborima i mirovnim manifestacijama u Sarajevu 6. aprila 1992., ova izložba je hronološki nastavak tih događanja i predstavlja u suštini početak stvarnog rata.
Prve granate 2. maja 1992. u Titovoj ulici i sve što se dešavalo toga dana uvod je u izložbu.
Radi se o seriji portreta pripadnika policije, vojske, specijalaca i pripadnika drugih formacija koje su učestvovale u odbrani grada. Ono što sam fotografisao prije rata na ulicama, sada sam nastavio sa novim licima i u novim okolnostima.
Fotografije su nastajale uglavnom na ulicama, prilikom posjeta jedinicama ili za potrebe snimanja za naslovnice Dana ili nekih drugih novina.

Sam čin fotografisanja vraćao je ljude u neka normalna vremena.
Svi su željeli da imaju fotografiju – kao dokument o vlastitom postojanju,  svi su pozirali i bili veoma ozbiljni na fotografijama.
Veliku većinu ljudi-modela sam poznavao iz prijašnjeg prijeratnog perioda, a snimajući po ulicama upoznao sam i dosta novih. Na fotografijama srećemo i poznata lica koja su bila dobrovoljno angažovana u TO BIH.

Naravno, rat nije bio samo poziranje na ulicama i za naslovnice novina, ginulo se, mnogi su ranjeni tako da je jedna serija fotografija posvećena sudbinama boraca.

Na izložbi će biti predstavljeno oko 300 fotografija, koje će većinom biti po prvi put predstavljene i postavljene u ovoj formi.”

Milomir Kovačević Strašni