Projekcija filma i izložba fotografija: MonuMENTImotion


Najavni plakat

Najavni plakat

Danas će u Umjetničkoj galeriji BiH, u 14:00 sati, biti upriličena premijera animiranog filma MonuMENTImotion – Umjetnost u procesu suočavanja s prošlošću u zemljama Zapadnog Balkana. Film je zasnovan na fotografijama Marka Krojača koje će također biti predstavljene publici u sklopu izložbe MOnuMENTI  – Promjenljivo lice sjećanja autora.

Kratki animirani film MonuMENTImotion – Umjetnost u procesu suočavanja s prošlošću u zemljama Zapadnog Balkana udahnjuje život u spomenike na tom području. Mladi studenti, aktivisti i umjetnici sa cijelog Zapadnog Balkana sarađivali su u produkciji višejezičnog filma, prikazujući svoju sopstvenu viziju suočavanja s prošlošću.

Projekat, predvođen od strane Predstavništva Forum Ziviler Friedensdienst u BiH-u (forumZFD), okupio je 18 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, sa Kosova, iz Makedonije i Njemačke. Slobodni umjetnik Muhamed Kafedžić Muha zajedno sa njemačkim fotografom Markom Krojačem i studentima osmislio je scenario i napravio animaciju spomenika sa Zapadnog Balkana u svrhu kreiranja umjetničke vizije suočavanja sa sjećanjima i različitim istorijskim narativima. Uzimajući Ramizovu potragu za izgubljenim prijateljem Borom kao vodeći motiv, film otvara debatu o vezi postojećih istorijskih narativa i ohrabruje kritički osvrt na suočavanje s prošlošću.

Premijera filma će se održati u okviru Peace Eventa Sarajevo 2014 u čijoj organizaciji učestvuje i Mreža za izgradnju mira u BiH, a pratiće je i izložba fotografija  MOnuMENTI  – Promjenljivo lice sjećanja autora Marka Krojača, na kojoj je film i zasnovan.  Premijeri će prisustvovati režiser, ko-autori i producenti filma, te će nakon prvog prikazivanja biti dostupni za pitanja i intervjue.

Trajanje izložbe i filma: 06. – 09. juni 2014. 10-18 sati, svaki dan

Ulaz slobodan. Dobrovoljni prilozi od strane posjetilaca za stanovništvo ugroženo poplavama su dobrodošli.