Dvije izložbe u sklopu projekta “Turska – Bosna i Hercegovina Interkulturalni umjetnički dijalozi”


Najavni plakat

U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine od 12. septembra do 12. oktobra 2014. godine bit će predstavljene dvije izložbe.

Posjetitelji će imati priliku vidjeti izložbu kustosa dr M. Sinana Genima pod nazivom “Od Konstantinopolja do Istanbula: Fotografije Bosfora iz sredine 19. stoljeća i 20. stoljeća” te izložbu “Ja imam priču” na kojoj će biti predstavljeni umjetnički radovi 14 mladih umjetnika iz Turske. Kustosica izložbe “Ja imam priču” je Beste Gursu.

Izložbe su organizirane u okviru projekta “Turska – Bosna i Hercegovina Interkulturalni umjetnički dijalozi”, a realizirane u saradnji sa Suna i Inan Kıraç fondacije Pera muzeja, Yunus Emre instituta i asocijacije IKASD – Istanbul.

Stotine godina komunikacije, slične kulturološke pozadine i saradnje Turske i Bosne i Hercegovine čine da ova veza opstaje i danas i da svakim danom jača. Praveći poveznicu sadašnjice sa prošlošću, projekat “Turska – Bosna i Hercegovina Interkulturalni umjetnički dijalozi” je upriličen kako bi mlade ljude još jednom podsjetio na kulturološko blago koje baštine.

Izložba “Od Konstantinopolja do Istanbula: fotografije Bosfora od sredine 19. stoljeća do 20. stoljeća”, čiji je kustos arhitekta Sinan Genim, sačinjena je od fotografske kolekcije Suna i Inan Kıraç fondacije, te fotografija izvrsnih fotografa iz sredine  19. stoljeća. Na fotografijama možemo vidjeti tipičnu arhitekturu, svakodnevni život i zanimljive ljudi iz tog perioda, iz Istanbula.

Izložba “Ja imam priču: umjetnost mladih umjetnika iz Turske”, kustosice Beste Gürsu, predstavlja kompilaciju umjetničkih djela različitih umjetničih disciplina, čiji su kreatori sljedeći umjetnici: A.Sina Gürsu, Barış Sarıbaş, Bora Çetin, Çağdaş Erçelik, Doğu Akıncı, Ekin Onat, Emre Çalış, Enes Ateş, Hüseyin Rüstemoğlu, Kadir Akyol, Mihriban Mirap, Nesren Jake, Özgür Demirci i Yasemin Öztürk Erdoğan. Izložba “Ja imam priču” je realizirana zahvaljujući četrnaest mladih umjetnika koji su svojim djelima interpretirali kulturološke različitosti, skrivene, ali ne i zaboravljene priče, čime su ojačali vezu koja povezuje sve različitosti i vrijednosti 19. i 20. stoljeća.

Projekat “Turska – Bosna i Hercegovina Interkulturalni umjetnički dijalozi” je koncipiran od strane asocijacije IKASD Istanbul Interkulturalni umjetnički dijalozi, čiji je domaćin Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, a projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i turizma Republike Turske, odjela za Likovne umjetnosti, Ministarsta vanjskih poslova Republike Turske, Ambasade Republike Turske u Sarajevu, Ministarstva sporta i kulture Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovina, Opštine Novi Grad Sarajevo, projekta Art and Life i East West Centra Sarajevo. Izložba će biti postavljena do 12. oktobra 2014. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, te se nadamo da će doprinijeti povezivanju sličnih kultura, uopšteno, a ne samo u smislu umjetnosti.