Unikatno oblikovanje – Izložba i predstavljanje monografije studenstkih radova


Izložba će biti otvorena u periodu od 11. 11. do 20. 11. 2014.

____________________

Danas se u savremenim umjetničkim praksama, posebno u domeni primjenjene umjetnosti i dizajna pomiču granice i samo vladanje
metjeom i izrada isključivo utilitarnih predmeta danas više nisu dovoljni. Ovom izložbom i monografijom studentskih radova iz
stručno-umjetničke oblasti Unikatno oblikovanje, koja se matično izučava na Odsjeku za produkt dizajn Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, nastojali smo upoznati stručnu i širu javnost sa rezultatima edukativnog procesa unutar ove umjetničke oblasti, odmjeriti naše dosege s aktuelnim umjetničkim praksama, provocirati društvenu reakciju i društveni komentar kako bismo propitali kvalitetu i svrsishodnost urađenog.

Kada smo prije gotovo dvije godine, u inicijalnoj fazi ideje o izložbi, željeli prikazati evoluitivni razvoj predmeta Unikatno oblikovanje od osnivanja Odsjeka 1984. godine, preko ratnog perioda 1992. – 1995, do postratnog perioda, nismo pretpostavili da će to, iz različitih razloga, biti veoma teško u potpunosti ostvariti.

Žao nam je što nismo uspjeli u toj nakani bez obzira što smo komunicirali sa velikim brojem kolega. Mnogi od njih žive daleko od Bosne i Hercegovine, mnogi nisu sačuvali radove iz studentskih dana, neki su oduševljeno podržali ideju, obećali donijeti radove, ali do krajnjeg dogovorenog datuma to nisu uradili, mnogi su poslali svoje radove, ali nepotpune i nedovoljno dobrih tehničkih performansi, da zajamče kvalitetnu prezentaciju u monografiji.

Navedene okolnosti su nas praktično dovele do odluke da predstavimo rezultate rada postignute u oblasti Unikatno oblikovanje u posljednjih petnaest godina, period koji je prepoznat kao prijelomni, s obzirom na transformaciju nastavnog procesa i na prelazak sa tradicionalnog, “starog”, nastavnog na Bolonjski sistem studiranja. Ovaj kriterij se nametnuo sam po sebi, on nam se prosto “desio”.

Dio radova, posebno semestralni zadaci, selektirani i prezentirani kroz ovu izložbu i monografiju, koja je njen integralni dio, bio je već prikazan na godišnjim studentskim izložbama u klasama i na zajedničkoj godišnjoj izložbi u galeriji ALU, na kojoj se tradicionalno predstavljaju najbolji studentski radovi svih odsjeka u protekloj školskoj godini i najbolji rad nagrađuje nagradom Alija Kučukalić.

Međutim, najveći dio završnih radova, diplomskih i magistarskih radova, koji su često izuzetno zanimljivi, izuzetnog kvaliteta i kreativne snage, nije doživio recepciju šire javnosti, zbog načina na koji su prezentirani. Ovo je prilika da ih pokažemo i da istovremeno podsjetimo da su neki od njih poslije obrane, kao što se to dogodilo i sa nekim semestralnim projektima, počeli živjeti svoj novi, javni život kroz predstavljanja na studentskim i na strukovnim izložbama i
natječajima u zemlji i inozemstvu, na kojima su nagrađeni izuzetno važnim nagradama.

Monografija studentskih radova je, kao segment ovoga projekta, zamišljena kao pokušaj da sadašnjim studentima bude pomoć u
prepoznavanju ciljeva studijskih programa u oblasti Unikatno oblikovanje, a da budućim generacijama ostavimo stanovito “naslijeđe” koje će moći iščitavati, izučavati, kritički propitivati i valorizirati u odnosu i u skladu sa potrebama i trendovima kompleksnog društvenog trenutka u kome žive.

Monografija i izloižba su podijeljene na četiri tematska dijela kojima predhodi naslov Unikatno oblikovanje, tekst kojim smo pokušali definirati polja djelovanja u okviru ove kompleksne umjetničke oblasti. Tematske cjeline nazvane Prostor, Objekti u prostori, Odjeća, Objekti na tijelu su poslužile kao matrica za likovni postav izložbe.

Konačno, jedan od snažnih motiva za iniciranje ovoga projekta bila je i želja da kažemo h v a l a akademiku Zlatku Ugljenu, jednom od utemeljitelja Odsjeka za produkt dizajn, kreatoru koncepta nastave iz umjetničke oblasti Unikatno oblikovanje i dugogodišnjem profesoru, arhitekti, umjetniku izuzetne kreativne snage koji je svojom osobnošću i svojim djelom bitno utjecao na mnoge generacije dizajnera koji su studirali na Odsjeku za produkt dizajn.

Prof. Ognjenka Finci

___________________________

Fotografije sa otvaranja izložbe možete pogledati na našoj Facebook stranici.