Izložba “100 lica naše savjesti”


Plakat100 (Medium)Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, započeo je početkom juna 2014. godine realizaciju projekta pod nazivom „Model zajedničkog sjećanja“. Projekat, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, podrazumjeva saradnju sa Univerzitetom u Banja Luci, Slobomir P Univerzitetom iz Bijeljine i Univerzitetom Džemal Bijedić iz Mostara, kao i obuku grupe studenta u oblasti tranzicione pravde.

Glavni cilj projekta je da doprinese uspostavljanju dijaloga i saradnje među bosanskohercegovačkim studentima sa različitih geografskih područja, okupljenih oko aktivnosti koje su vezane za kulturu sjećanja u BiH, sa fokusom na civilne žrtve rata, a koje se vežu za događaje iz perioda 1992-1995. godine i kao takav treba da doprinese miru, međuetničkoj toleranciji i saradnji.

Kao završna aktivnost projekta planirana je izložba, gdje će studenti predstaviti svoje zajedničke napore na izložbi pod nazivom „100 lica naše savjesti“ u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Na ovoj izložbi biće postavljeni portreti civilnih žrtava različitog etničkog, nacionalnog, vjerskog, geografskog i socijalnog porijekla, kao i kratka monografija. Izložba pod nazivom “100 lica naše savjesti” prikazuju ljude iza broja žrtava, njihova lica, živote i gubitke društva, čime se smanjuje trend dehumanizacije ratnih stradanja i treba da uputi buduće generacije na odgovorno djelovanje prilikom eventualnih izazova međuetničkog nepoverenja i netrpeljivosti u BiH.

Izložba je otvorena 31. marta 2015. godine.