Školski program: Behaudin Selmanović


Povodom obilježavanja stogodišnjice rođenja Behaudina Selmanovića i u sklopu projekta “Školski program” otvorena je izložba djela Behaudina Selmanovića iz kolekcije Umjetničke galerije BiH dopunjenu djelima iz drugih bosanskohercegovačkih umjetničkih zbirki.

Behaudin Selmanović – Selman je, po načinu života, bio jedan od najusamljenijih slikara u istoriji moderne bosanskohercegovačke umjetnosti. Plod te usamljenosti je jedan od najautentičnijih opusa u našem slikarstvu XX stoljeća. Selmanović se školovao na zagrebačkoj Akademiji u periodu 1937 – 1943. godine. Prošao je kroz slikarske škole Krste Hegedušića, Joze Kljakovića i Marina Tartaglie. Od ovog posljednjeg, kod kojeg je bio i na specijalki, upamtio je najviše pouka, od kojih se one, da uvijek treba slikati pred motivom, držao cijelog života.

U Selmanovićevom slikarstvu se od 1945. do 1955. godine prepoznaju tragovi Cézanneovog uticaja, poslije kojeg Selman postepeno dolazi do svog plošnog i sintetičnog stila, u kojem dominantnu ulogu u gradnji slike imaju boja i linija. Od tada sav njegov opus možemo podijeliti jedino po tematskim cjelinama i to na mrtve prirode, pejzaže i figure.

Kao znak prepoznavanja Selmanove slike, pored specifičnog kolorita, najčešće služi tanja ili deblja, u crnoj ili nekoj drugoj boji, povučena kontura oko predmeta. Njemu je kontura služila da i boje i forme odijeli jedne od drugih, da učvrsti kompoziciju, naglasi određeni volumen.
Zahtjevi slike za Selmana su ipak bili iznad zahtjeva za totalnom reprodukcijom prirode. Razornu ulogu u mogućem ikonografskom naturalizmu odigrala je boja, jer se u njenoj tačnosti rijetko takmičio sa prirodom i rijetko kada ju je bukvalno transponovao na platno.
Vizuelni su podaci su bojom napokon preobraženi u plastične znakove.
Realno je preraslo u čistu likovnost. Selmanovo kolorističko načelo bilo je sazdano na tonskom jedinstvu i njegovoj gradaciji od toplog ka hladnom, no on ga je ponekad znao narušiti nekim resko obojenim detaljem, koji bi u sliku unio neočekivanu notu i pustio da boja zablista i zaplamti u kontrastu sa preovlađujućom gamom.

Slikarski dijalog sa stvarima oko sebe on je vodio na gotovo pobožan način, tragajući za značenjem beznačajnog i za ljepotom običnog u predmetima.

“Školski program” je projekat koji je započela Umjetnička galerija BiH s ciljem da školarcima predstavi stvaralaštvo najznačajnijih bosanskohercegovačkih umjetnika i da im približi rad Galerije kako bi je osjetili kao mjesto gdje mogu doživjeti i vidjeti lijepe i interesantne stvari.

Prva izložba unutar “Školskog programa” bila je izložba djela Mice Todorović.

Ulaz za organizovane posjete učenika je besplatan.
Posjete ne moraju biti prethodno najavljene.